Jste zde

Tlučenský zpravodaj

Přihlásit se k odběru zdroj Tlučenský zpravodaj
Elektronická podoba pravidelného tištěného čtvrtletníku "Tlučenský zpravodaj".Jaromír Novákhttp://www.blogger.com/profile/02820258803277126302noreply@blogger.comBlogger408125
Aktualizace: 1 hodina 42 min zpět

Starší žáci se připravují na jaro

15. Únor 2019 - 14:01

Až se jaro zeptá, co dělali fotbalisté narození okolo roku 2005, mohou hrdě ukázat medaile ze dvou zimních turnajů.
 
Sice to bude ukázka blyštivá, ale je nutné leskem zůstat neoslněn. Důležitější v tomto případě byla zápasová průprava s míčem a nutnost rychlé orientace a rozhodování se na malém prostoru.
 
První turnaj se uskutečnil v polovině prosince u našich tradičních hostů a hostitelů ve Stodě.­ 


V konkurenci mužstev – vesměs účastníků krajských soutěží – si naši chlapci vedli nadmíru statečně a do posledních zápasů bojovali o umístění na bedně. Nakonec z toho bylo 2. místo a veliký úspěch. Líté boje o každý míč a snaha ve dvanácti minutách vstřelit víc branek než soupeř byla dobrou přípravou na jarní část okresní soutěže. Nasazení a dřina budou na velkém hřišti rozdílovým činitelem ve vyrovnané tabulce.
 
Fotbalisté, kteří nebyli vytíženi při turnaji, si mohli navléci dres při přátelském 1,5hodinovém zápřahu o týden později opět ve Stodě.
 
Vzhledem k vysoké kvalitě prosincového utkání a zúčastněných mužstev jsme využili euforie z dobré přípravy a všechny účastníky pozvali na lednové opakování v našem domácím prostředí v Tlučné.
 
Všechna mužstva potvrdila účast, a tak byla dne 19. 1. 2019 tlučenská tělocvična opět plná borců a jejich příznivců. Někteří účastníci obměnili svoje sestavy, a tak se pořadí v tabulce hodně promíchalo. Nicméně jedna konstanta zůstala, a to opět skvělé druhé místo domácích sportovců. Kaňkou na umístění je zraněné zápěstí Matyáše Davida (tímto mu chceme popřát brzké uzdravení). Jen to dokládá, s jakým zápalem a nasazením se odehrála všechna utkání. Všechna mužstva si odvezla diplom, pohár a drobné dárky.
 
Chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci oddílu kopané v Tlučné, rozhodčímu, obsluze občerstvení a ostatním dobrovolníkům. Jejich práce a věnovaný volný čas je nenahraditelný. Lidé, kteří mají zkušenosti s pořádáním turnaje o 80 účastnících, jistě ví, jak moc důležitá je každá ruka přidaná k dílu. Začíná to tiskem, sháněním, organizací a bezpečnostními prvky a starostmi o hladký průběh to končí.
 
Popřejme mladým fotbalistům mnoho úspěchů v jarních nelehkých bojích o další vítězství v okresní soutěži a i návštěvou na utkáních podpořme tuto mimořádně úspěšnou generaci hráčů.
 
Ladislav Bárta

foto: Ladislav Bárta

Masopust 2019

24. Leden 2019 - 16:14

Seriál o hornictví - III. díl

24. Leden 2019 - 16:09
Co dělali pitláci a později vékáďáci, když byla jáma prohloubena

Součástí dodávky prohloubení jámy bylo též provedení nového náraziště na kótě 770 m a objížďky vozů, včetně betonáže ostění těchto děl.

Jáma včetně prohloubení až do žumpovní části měla kruhový profil, vyzděný z betonových tvárnic. Tyto tvárnice se vyráběly ve vybraném prostoru na kraji Nýřan v místě takzvané „Sulkovské dráhy“. Tato výrobna po prohloubení jámy zůstala na místě a i nadále vyráběla betonové zboží až do roku 1993. Nyní je v tomto prostoru market Billa.
Náraziště v sedmi stech metrech se již budovalo se strojním narážením vozů do klece a vzhledem k tomu, že klec byla dvoupatrová, byl součástí náraziště i takzvaný sklípek, který umožňoval nástup mužstva do obou pater klece současně.
Pojďme však dále od jámy. K napojení jámy na dobývací prostor byl vyražen 700 metrů dlouhý překop v podloží slojí. Takové umístění překopu zaručuje, že nebude až do konce životnosti dolu ohrožován horninovými tlaky, které vznikají při dobývání uhlí.
Nedaleko jámy, poblíž odbočky na objížďku, byla vybudována remíza lokomotiv s dieselovým motorem a místo pro jejich tankování.
V závěrečné fázi svého pobytu na dole výstavbáři razili překopy (v kameni) a chodby (v uhlí). Překopy se razily pro geologický průzkum, kdy se takto, přímým stykem, ověřovalo uložení slojí – zda odpovídá předpokladům, které udávali geologové podle výsledků průzkumných vrtů prováděných z povrchu.
Chodby byly ražené nejen výstavbáři k založení porubů. Ty vznikají tak, že zjištěná sloj se „rozorá“ chodbami vzdálenými od sebe řádově 100 metrů až do konce ložiska, kde se chodby mezi sebou propojí. Tak vznikne místo, v havířské hantýrce zvané „fronta“ (vždyť ono to je místo boje člověka s přírodou o „černé zlato“). Postup fronty končí na základní chodbě. Tento cyklus se opakuje až do úplného vydobytí ložiska. Založením fronty práce výstavbářů na dole končí a jsou přesunuti na jiné místo.
Teď jsem se při svém psaní dostal do místa kde, než začnu psát o životě horníků, musím trochu v detailech přiblížit všem čtenářům, jak se teď to uhlí vlastně dobývá.
Do fronty nastoupí dobývací technika. Sestává z dobývacího kombajnu spojeného s hřeblovým dopravníkem, který nejen odnáší vydobyté uhlí, ale slouží i jako pojezdná dráha pro kombajn. Nedílnou součástí „dobývacího komplexu“ je hydraulicky posuvná důlní výztuž. Její práce nahrazuje fyzicky namáhavé stavění a bourání (rabování či plenění) ruční výztuže. Kombajn, pojíždějící po hřebláku z jednoho konce fronty na druhý, „vyuhlí“ asi 80 cm uhelné sloje. Vzniklý volný prostor zajistí právě „posuvka“. Její podpěrné válce se stáhnou co do své délky a uvolní tak sekci (část) zapřenou mezi stropem a počvou (spodkem) fronty. Posuvné válce uvolněnou sekci, hřeblák i s kombajnem, posunou opět k uhelnému pilíři.
Tak je umožněno organizované vyuhlení, aniž do něho musí vstoupit havíř. Toho stále chrání pancéřové štíty na stropu fronty a na její zádi, kde se vyuhlený prostor zavaluje.
Příště slibuji, že už to konečně bude o lidech.
Václav Veber

Trek kolem Annapuren

24. Leden 2019 - 16:08

Uzavření knihovny - dovolená

14. Leden 2019 - 18:48

Od středy 16. 1. do pátku 25. 1. 2019 bude uzavřena místní knihovna 
z důvodu čerpání dovolené. 

Děkujeme za pochopení!

Vánoční jarmark 2018

9. Leden 2019 - 8:09

V sobotu 15. prosinec 2018 se v obci již poněkolikáté na prostranství před bývalou malou budovou základní školy konala tradiční předvánoční akce, kterou pořádala Komise kulturně společenská a sportovní (KKS, dřívější KPOZ). 
Stánky se otevřely ve 12 hodin a samotný kulturní program zahájil úvodním slovem starosta Jan Opl ve 13 hodin. Poděkoval všem účinkujícím, stánkařům a také těm, kteří se na akci podíleli, přítomným popřál krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku 2019 a poté pozval na pódium první účinkující. Těmi byli žáci ZŠ s MŠ Tlučná, kteří si společně s pedagogickým sborem již tradičně připravili několik vánočních písní. Následovalo vystoupení kapely nazvané Tlučňáci pod vedením Jiřího Skřivana, která byla na několik písní doplněna i o několik členů z řad místních skautů vystupujících na Štědrý den v kapličce. Jednalo se o jejich první vystoupení, které rozhodně mohou považovat za vydařené.
Dalším vystupujícím byl dětský pěvecký sbor působící při opeře Divadle J. K. Tyla v Plzni, který také předvedl několik nacvičených písní. Na podiu ho vystřídala folklorní skupina Máj, která zpěv dudáků opět doprovodila i tanečním vystoupením. Závěr programu patřil skupině Kroky Michala Davida, která zahrála všechny hity Michala Davida, které mezi lidmi téměř zlidověly. Závěr programu potom patři skupině historického šermu Pantaleon, která předvedl dechberoucí ohnivou show.
V průběhu celého odpoledne se účastníci mohli občerstvit a případně si koupit nějakou drobnost u několika stánků, nechyběl např. trdelník, Pappa Coffe, klobásy, perníky, svařák z tlučenské vinotéky, skautský stánek s nealko punčem, medovina, Radosti Nepálu, marmelády, ruční výrobky...
Akce se vydařila, dokonce i počasí vyšlo pořadatelům vstříc, a tak nezbývá než se těšit na další ročník, který proběhne v sobotu 14. prosince 2019.

Michala Mathauserová

Celou fotogalerii najdete tady.foto: Tomáš Mathauser, Martin Steinhauser


Videoreportáž najdete tady.
autor: Martin Pospíšil

Mikulášská 2018

6. Leden 2019 - 16:24

Ani v roce 2018 nechyběla na programu tradiční předvánoční akce pro děti, a sice Mikulášská, která se tentokrát konala v sobotu 1. prosince. Akci pro obec opět uspořádali skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, hudbu zajistil p. Kopejtko s dcerou Karolínou a dějištěm byla Restaurace Na Hřišti.
Už před půl třetí se restaurace začala pomalu zaplňovat a program byl zahájen tradičním přivítáním a na rozcvičení hrou Čertík říká. A protože všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, který mohl dorazit kdykoliv, neponechali jsme nic náhodě a hned jsme se dali do učení společné básničky. Stačilo několik zopakování a byli jsme připravení. Pak dostaly děti prostor, aby roztančily parket, který náležitě využily. Taneční nálady jsme využili a naučili je tančit mikulášskou a následně i klasickou verzi mazurky. V další části se děti rozdělily na mladší a starší. A zatímco mladší děti si předávaly horký brambor, starší hádali, kdo má za zády schované andělské peříčko.
Hry byly v plném proudu, když v tom do sálu vběhli čerti. Naštěstí nestihli způsobit moc velký povyk, protože hned za nimi kráčel anděl s Mikulášem, který si své pomocníky náležitě umravnil. Mikuláš se s dětmi přivítal, vyslechl si společnou básničku a pak už dal pokyn k rozdávání dobrot, zatímco se sám věnoval dětem, které sebraly odvahu zazpívat mu na mikrofon. A když byly zásoby dobrot pomalu rozdány, Mikuláš si ještě nechal slíbit, že děti budou po celý rok hodné a přislíbil, že si to dorazí zkontrolovat. Děti mu poděkovaly, zamávaly na cestu a pak dostaly chvilku čas na ochutnání dobrot.
Program ale odchodem Mikuláše nekončil a děti tak ještě mohly čertům nasbírat dřívka do ohně, 10 odvážných rodičů se s dětmi zúčastnilo soutěže o nejdelší oloupanou slupku z mandarinky a na závěr nechybělo ani oblíbené hledání čertího ocásku, který pomáhali schovávat rodiče.
Příjemné odpoledne jsme potom zakončili poděkováním rodičům i dětem a pozvánkou na březnové Maškarní. Na viděnou příště!
Michala Mathauserová

Celou fotogalerii najdete tady.foto: Tomáš Mathauser

Pozvání do Nepálu

29. Prosinec 2018 - 11:25

Nepál je vnitrozemský stát, který má jen dva sousedy – na severu Čínu, na jihu Indii. Jeho rozloha je 147 181 km a má cca 31,5 mil. obyvatel (ČR 78 866 km, 10,5 mil. obyvatel).
Hlavní a největší město je Káthmándú s cca 1 mil. obyvatel. Jedná se o jednu z nejchudších zemí světa, gramotnost je zde 48,6 %, průměrný věk cca 60 let a 81 % obyvatel pracuje v zemědělství. Toto jen velmi stručně o zemi, která je velmi krásná. Ale nechci vás zatěžovat geografickými údaji, které si pohodlně a v mnohem větším rozsahu můžete najít na internetu. To, co se najít ale nedá, jsou úžasné zážitky ze setkání s touto zemí a potkávání se s jejími obyvateli.
Měl jsem tu čest strávit v Nepálu tři týdny, které byly vyplněny absolvováním treku zvaného Annapurna circuit trek, tedy trek „Kolem Annapuren“. Tento trek patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším na světě. Začíná v nadmořské výšce cca 1 200 m a nejvyšším bodem je sedlo Thorong Pass ve výšce 5 416 m n. m. Celková délka treku je cca 180 km, ale nemusíte ho chodit celý. Jsou zde místa, kde je lepší se nechat převézt autobusem nebo jeepem podle stavu cesty, než se plahočit několik hodin po prašné silnici. To se týká zejména začátku treku, který prvních 40 km vede po prašné horské silnici. My jsme nachodili cca 150 km i s dvoudenní odbočkou k nejvyššímu jezeru světa Tilicho Lake ve výšce 5 000 m n. m. Určitě to stálo za to, jezero bylo pro mě nejkrásnějším místem celého treku a troufnu si říci, že krásnější přírodní úkaz jsem zatím neviděl.Denně jsme strávili na cestě 6–7 hodin a v průměru nachodili 10–15 km. Denní porce kilometrů nebyla dána obtížností cest, ale nadmořskou výškou. Cesty po celém treku jsou dobře schůdné, není třeba mít obavy z nějakých lezeckých pasáží. Většinou vedou v traverzu po svazích a nejsou příliš široké, takže občas je potřebné také dávat pozor a nenechat se unést krásami přírody. Většina treku vede v nadmořské výšce nad 3 000 m n. m. Zde už je cítit působení řídkého vzduchu, takže při každém stoupání roste intenzita „funění“. Výstup do nejvyššího bodu treku, sedla Thorong Pass ve výšce 5 416 m n. m., byl souboj s dechem. Tempo jsem odhadoval tak 1 km/h a dýchal jsem při tom, jako kdybych běžel 1 km za 3 minuty. Po překonání sedla následuje cca 6 km sestup, kde mě začala bolet záda a těch 6 km mi trvalo cca 3 hodiny. Ale všechny „nepříjemnosti“ cesty přebijí krásné zážitky z úžasných výhledů na himalájské masivy i nevšední zážitky ze špinavých a zaprášených nepálských měst a z životního stylu zdejších obyvatel, který je zejména v menších vesnicích na úrovni 18. až 19. století.
Tento článek prosím berte jen jako krátkou upoutávku na plánovanou besedu v lednu 2019, kde bych vám chtěl prezentovat videa a fotografie a vyprávět o této krásné exotické zemi a o pro nás téměř středověkém způsobu života jejích obyvatel.


Antonín Pospíšil

foto: Antonín Pospíšil

Zpráva o činnosti zásahové jednotky JPO III Tlučná za rok 2018

26. Prosinec 2018 - 20:51

Z počátku roku 2018 se zdálo, že tento rok by mohl být jedním z těch klidných, neboť první zásah jsme zaznamenali až 15. března a jednalo se o planý poplach. V březnu jsme pak ještě prováděli jednu asistenci na závodech lesního běhu. Duben byl bez zásahů, avšak již v květnu jsme zaznamenali tři požáry lesní hrabanky v katastru obce, jednu pohotovost po přívalovém dešti a jeden planý poplach. V květnových dnech jsme ještě zalévali nově vznikající lesopark nad školní budovou a nouzově jsme zásobovali užitkovou vodou při poruše vodovodu. V červnu jsme zasahovali u jednoho požáru lesní hrabanky v katastru obce. V červenci nebyl žádný ostrý zásah, prováděli jsme však zalévání lesoparku a travnaté plochy fotbalového stadionu při poruše čerpadla a asistenci při letním kině. Nejnáročnějším měsícem, co se týká počtu zásahů, byl měsíc srpen, kdy jsme zasahovali u pěti požárů, dvou technických pomocí a dvou tzv. neemergentních činností. Do tohoto období spadá nejnáročnější zásah – požár lesa v katastru Pňovan, který se likvidoval celé dva dny. V měsíci září jsme prováděli tři technické pomoci, a to likvidaci sršního hnízda a odstraňování popadaných stromů po vichřici. Zaznamenali jsme také další planý poplach. V říjnu jsme zasahovali při záchraně zvířat a zúčastnili se prověřovacího cvičení na letišti v Líních. Listopad již byl bez zásahů a nám i Vám bychom do Nového roku 2019 přáli, aby tento trend pokračoval.
Miloslav Špachmann
Přání od OÚ

20. Prosinec 2018 - 21:12

Děkujeme, pánové!

20. Prosinec 2018 - 15:42
Pracovní četa pod vedením Pavla Lavičky se celoročně stará o majetek obce a dělá, cokoliv je zrovna potřeba. V sezoně zajišťuje sekání trávy (letos jí přibyla práce v podobě rozlehlého lesoparku), v zimě potom odklízí sníh a provádí posyp chodníků. Věnuje se také úklidu obce – ať už jde o zametání chodníků, uklízení veřejných prostranství, výsyp košů nebo úklid okolí kontejnerů. Provádí také čištění košů uličních vpustí (kanálů), zajišťuje opravy chodníků a celkovou údržbu hřbitova. Letos také upravila okolí Pomníku padlých a samozřejmě nezanedbatelně pomáhá při zajištění obecních akcí – aktuálně např. při stavbě stánků na vánoční jarmark.Zkrátka a dobře, je důležité si připomenout, že za to, jak obec v letošním roce vypadala, patří poděkování těmto pánům: L. Štich, J. Stauber, J. Haštaba, A. Cubera, M. Škubal, M. Hofman, L. Hauer, M. Havalec, Š. Chovanec, S. Lukšík, M. Flachs, V. Zeman, K. Strejc, J. Bernhard, L. Takáč, K. Wintrle, O. Egermaier a M. Mottl.
V období 2015 – 2018 bylo v naší obci 8 pracovních míst na VPP podpořeno z projektu "Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce" realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to částkou 491 306 Kč.
foto: Martin Pospíšil

Nepovedený rok

20. Prosinec 2018 - 15:35

Těžko, velmi těžko budu psát tyto řádky o fotbalovém roce 2018 v podání našeho „A“ mužstva dospělých.
Kolem fotbalu se točím téměř šedesát let, zažil jsem úspěchy i prohry, léta kdy se dařilo, ale i období zmaru. Ovšem takový rok, jako byl ten letošní, si nevybavuji.

Již jarní část soutěžního ročníku 2017/2018 naznačila, že to naše „A“ mužstvo nebude mít jednoduché. V I. B třídě skupině „C“ jsme obsadili 12. místo se ziskem 30 bodů, což bylo poslední nesestupové, a třídu jsme zachránili s odřenýma ušima za pět minut dvanáct.
Všichni jsme věřili, že nový soutěžní ročník 2018/19 zahájíme lépe, abychom se vyhnuli existenčním potížím. Ale ouha, podzim se nám vůbec nepovedl. Po odehraných 13 kolech máme na kontě 4 body a poměr branek 10:58 a patří nám poslední místo v I. B třídě. Na domácím hřišti jsme nezískali ani bod a s průměrem 0,75 vstřelené branky na zápas a 4,5 obdržené nemůžeme pomýšlet na lepší umístění.
Není to sice zcela objektivní hodnocení, ale přesto o něčem svědčí. Ve třech skupinách I. B tříd startuje 42 celků a naše mužstvo po podzimu drží 41. pozici, horší je jen celek Losiné se ziskem 3 bodů.

Rozebrat příčiny tohoto stavu by zabralo hodně času a popsaného papíru, ale situace je hodně kritická a bude vyžadovat obrovské úsilí zastavit tento propad, a to s maximálním nasazením od všech zainteresovaných.
Ještě že máme mládežnické celky, které reputaci tlučenského fotbalu drží nad vodou. V okresních soutěžích mladších a starších žáků jsou naše celky na prvních místech a drží trend posledních let. Dorost v krajské soutěži překvapil, protože s většinou hráčů, kteří vyšli ze žáků, si vede velice zdatně a drží 5. místo s minimálním bodovým odstupem na celky před sebou. Své si uhráli i ti nejmenší, což jsou družstva mladší a starší přípravky. Alespoň tady se můžeme chlubit!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mají s fotbalem co do činění za obětavou práci ve prospěch tlučenské kopané v roce 2018, popřát mládežnickým celkům, aby v nastoupené cestě pokračovaly i v roce 2019 a mužům, aby prolomili řadu neúspěchů a začali hrát fotbal, který Tlučnou vždy charakterizoval, tj. rychlý, důrazný a chytrý.
Takový, který pamatuje dlouholetý zdravotník, člověk, který nikdy nezkazil žádnou legraci a byl vždy pozitivně naladěn, Karel Kašpar. V listopadu oslavil významné životní jubileum 85 let. Za jeho dlouholetou obětavou práci pro tlučenský klub si zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Karle, do dalších let přejeme pevné zdraví, trochu toho štěstíčka, ale hlavně stále dobrou náladu!
Jménem výboru oddílu kopané přeji všem Tlučeňákům hezké a pohodové svátky vánoční a v novém roce pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Jaroslav Netrval

Vánoční posezení s obyvateli DPS

17. Prosinec 2018 - 20:03

V pondělí 10. prosince 2018 se konalo v restauraci Na Schůdkách již tradiční vánoční posezení vedení obce s obyvateli a zaměstnanci tlučenského domu s pečovatelskou službou. Starosta Jan Opl a místo-starosta Oldřich Rozšafný všem účastníkům poděkovali za spolupráci, seznámili je s novinkami v obci i chystanými projekty a popřáli jim klidné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku. K příjemné atmosféře pak přispělo vystoupení žáků ZŠ s MŠ Tlučná, kteří dorazili v doprovodu vedoucí učitelky MŠ paní Romany Benešové a zástupkyně ředitele školy paní Jany Kopřivové. Zaznělo několik koled a za svůj výkon si děti vysloužily potlesk a také nějakou tu sladkost. Obyvatelům DPS na oplátku předali drobné dárečky.

A na závěr nezbývalo než si připít – a jak jinak než na zdraví!

Michala Mathauserová

foto: Jan Opl

Měděnec 8. 12. 2018

17. Prosinec 2018 - 20:02

Skupina HHS ZUD Krimich II Tlučná přijala pozvání hornického spolku z Měděnce na předvánoční akci. Dostavili jsme se v počtu sedmi členů již v sobotu dopoledne. Po ubytování a krátkém přesunu do místní restaurace nás přivítal předseda spolku Ivan, který nás seznámil s tím, co nás čeká v následujících hodinách. Po obědě se Tonda C. a Láďa Z. vypravili k dolu Václav Řezáč, došli ale jen na dohled dolu a pro nepřízeň počasí se rychle vrátili. V 16.00 naše skupina vstoupila do místního kostela a stala se svědkem divadelního představení o vzniku města Měděnec a předání světla svaté Barborky místním občanům. Večer se v restauraci konal hudební večer s bohatým občerstvením. Druhý den ráno jsme po snídani vyrazili k domovu.
Marie Cuberová
foto: Antonín Cubera

TK TJ Tlučná uspořádal Maškarní bál s návštěvou Mikuláše a čerta

16. Prosinec 2018 - 22:09

Na sobotní odpoledne 8. 12. 2018 jsme pro děti, jejich sourozence, rodiče a prarodiče připravili Maškarní bál.
Letošní téma masek bylo sportovci. V tělocvičně se divákům předvedli hokejisti, florbalisté, gymnastky, ba-letky… Nejvíce se líbily masky vzpěrač, žokej, krasobruslařka, boxerka, mažoretky.
Děti předvedly divákům své nové choreografie, které nacvičujeme na vystoupení a soutěže 2019 – mladší kategorie sestavu na téma Indiáni, starší věk. kat. sestavu Upírky.
S nadílkou za dětmi přišel Mikuláš s čertem. Děti tedy nejen tančily, ale i Mikuláši zazpívaly.Odpoledne se nám opravdu vydařilo, účast byla veliká, a kdo nedorazil, ten o hodně přišel.
Miluše Petráková, Simona Vašáková, Marie Meszárošová

Bavorští žáci na návštěvě v Tlučné

16. Prosinec 2018 - 21:59

Ve čtvrtek 6. 12. proběhlo první společné setkání žáků tlučenské ZŠ a žáků bavorské základní školy města Floss. Akce se zúčastnilo 18 žáků osmé a deváté třídy naší základní školy a patnáct osmáků z Flossu. Všechny přítomné v úvodu přivítali ředitel Karel Rada, místostarosta Oldřich Rozšafný a jménem hostů i ředitel ZŠ Floss Gerhard Steiner. Pod odborným vedením Martiny Matějkové a Jindřicha Jindřicha se pak žáci zúčastnili jazykové animace, která je hravou formou seznámila se základy českého a německého jazyka. Po prohlídce školy, v rámci níž se čeští žáci představili v roli průvodců, a společném obědě ve školní jídelně, akce pokračovala hudebním workshopem, v jehož závěru si žáci zazpívali písně Rolničky a Ein kleiner Schneemann. Akce byla uzavřena společnou večeří v restauraci Na Schůdkách. Přítomnými žáky i učiteli byla akce hodnocena jako podařená. Celý projektový den zafinancovalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v rámci přeshraničního projektu Kultur ohne Grenzen / Kultura bez hranic.
Další setkání by mělo proběhnout 14. února ve Flossu. V budoucnu by se žáci měli pravidelně setkávat mimo jiné na společných hodinách tělesné výchovy. Cílem výměny je prohloubení jazykových znalostí, jakož i interkulturní vzdělávání.
Václav Vrbík
Vedení obce chce s obcí Floss podepsat deklaraci o partnerství obou obcí.
foto: Václav Vrbík

Obecní úřad navštívil Mikuláš

14. Prosinec 2018 - 7:08


Tlučenští horníci v Praze

13. Prosinec 2018 - 7:15

Úterní den svaté Barbory, patronky havířů, si do Prahy přijeli připomenout zástupci desítek havířských spolků z Česka a Slovenska. Zhruba dvě stovky havířů prošly centrem Prahy za zvuků dechové hudby, hornických písní a dvou čestných salv. Naše skupina HHS ZUD Krimich II Tlučná je na snímku u sochy svaté Barbory na Karlově mostě, kde zástupci havířů uctili památku této světice položením květin.

Marie Cuberová

foto: Antonín Cubera

Podzim v Tanečním klubu Tlučná

11. Prosinec 2018 - 19:05

Na podzim se v Tanečním klubu odehrálo hned několik událostí.

Založili jsme nový tým TK18 pro holky i kluky předškolního věku. Jedná se o přípravku, kde se děti věnují pohybové průpravě a tanečním hrátkám. O několik nových členů se rozrostl i druhý tým TK14. Tento tým navštěvují děti ve věku 8 až 11 let a většina z nich se tanci věnuje již pátým rokem. Také přibyla trenérská posila Míša Jeníčková, kterou si všechny děti okamžitě oblíbily.
Během podzimu jsme uskutečnili dvě strašidlácké akce.

Poslední říjnový den jsme připravili Halloweenskou párty. Děti se převlékly za všelijaké příšery – čarodějnice, zombie, upíry či kostlivce. Proběhl strašidelný rej, zahráli jsme si několik her, ale hlavně jsme tančili na známé písničky o strašidlech.


V prosinci jsme si udělali Čertovský trénink. Děti dorazily v maskách čertíků a andílků. Velkým překvapením pro všechny byl čert, který se nečekaně objevil v tělocvičně. Některé děti se bály, některé si šly čerta pohladit. A protože čert patřil mezi ty hodnější, pomohl předat dětem Mikulášskou nadílku a nabídl jim i pravé uhelné mlsání.

Kromě zábavy se také pečlivě připravujeme na blížící se soutěžní sezonu. S každým týmem dětí nacvičujeme novou taneční pohybovou skladbu.

Více informací se dozvíte na: www.tktlucna.cz

Za celý Taneční klub přeji všem klidné Vánoce a šťastný nový rok 2019.
Marie Zemanová
foto: Radovan Osoba

Myslivci založili kroužek pro děti

8. Prosinec 2018 - 11:23

Myslivecký spolek Tlučná zahájil od října provoz přírodovědného a mysliveckého kroužku. Děti se pojmenovaly MS – VLČATA. Vlčata se postupně dozvídají, co je to myslivost, jak se chovat a pomáhat přírodě a zvěři. Zatím musím říct, že tu máme moc šikovné a chytré děti.
Dagmar Hauerová
foto: Dagmar Hauerová


Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer